World Animal Protection Thailandl

จุดเริ่มต้นของการปลดพันธนาการช้างในประเทศไทย

ข่าว

องค์กรพิทักษ์ทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ลงนามในข้อตกลงกับศูนย์บริบาลช้างบุญรอด จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม การทำรั้วล้อมในบริเวณ และดูแลสุขภาพของช้าง ข้อตกลงนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ “สัตว์ป่าไม่ใช่ผู้ให้ความบันเทิง”

สัตว์ป่าต้องทนทุกข์ทรมานตลอดทั้งชีวิต เพื่อให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว สัตว์ป่าทั่วโลกถูกจับออกมาจากในป่า หรือถูกเพาะพันธุ์ในศูนย์ เพื่อนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พวกมันต้องทนทุกข์ทรมานในทุกขั้นตอนจากกระบวนการที่แสนโหดร้ายนี้ และทนทรมานไปจนตลอดชีวิตของพวกมันในการถูกกุมขัง ช้าง เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการฝึก พวกมันถูกพรากออกจากอกแม่ของพวกมันตั้งแต่ยังเล็ก และถูกบังคับให้ทนทรมานและฝึกฝนอย่างหนักหน่วง

img_6620

เรามุ่งมั่นที่จะให้ช้างที่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นได้รับสวัสดิภาพที่ดี ได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ไม่ต้องถูกล่ามโซ่ และได้มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้นองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงเริ่มต้นร่วมงานกับศูนย์บริบาลช้างบุญรอด ซึ่งนับเป็นศูนย์บริบาลช้างแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ร่วมโครงการ ศูนย์บริบาลช้างบุญรอดนี้เป็นเหมือนบ้านที่ให้ความปลอดภัย เพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตช้างที่เคยถูกทารุณและทอดทิ้งศูนย์บริบาลช้างปล่อยให้ช้างที่ได้รับความช่วยเหลือมามีชีวิตอย่างช้าง โดยไม่ต้องวาดรูปด้วยงวง ตีกลอง หรือเล่นละครสัตว์เป็นตัวตลก ช้างที่นี่ไม่ต้องแบกแหย่งหนักๆ ให้คนนั่งบนหลัง ซึ่งอาจทำให้กระดูกสันหลังคดหรือแม้แต่หักได้ นอกจากนี้ยังไม่ต้องถูกบังคับให้เป็นเบี้ยล่างของมนุษย์ด้วยขอสับ และไม่ต้องถูกล่ามโซ่อีกต่อไป