Chickens in red KFC stripes

ผู้บริโภคกว่า 17,000 คน เรียกร้อง KFC ประเทศไทย เร่งแก้ปัญหาสวัสดิภาพไก่

ข่าว

KFC ประเทศไทยยังคงเพิกเฉยต่อความต้องการของผู้บริโภคและยังไม่ได้ออกมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสวัสดิภาพไก่อย่างแท้จริง!

จากการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องในโครงการ Change for Chickens ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ขณะนี้มีผู้บริโภครวมถึงผู้สนับสนุนกว่า 17,000 คน แล้วที่ได้เรียกร้องให้ KFC ประเทศไทย ออกมาประกาศเจตนารมณ์สาธารณะว่าจะเลือกซื้อเนื้อไก่ที่มาจากฟาร์มที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์มาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคคนไทย และลงนามใน The Better Chicken Commitment

มีไก่กว่า 6 หมื่นล้านตัวในฟาร์มอุตสาหกรรมที่มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน จากการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของไก่อย่างมาก ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปเพื่อผลิตเป็นอาหาร

cfc run3

นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาทางองค์กรฯได้ดำเนินงานรณรงค์และพยายามสื่อสารกับ KFC ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การจัดกิจกรรมในโครงการ Change for Chickens ซึ่งมีผู้สนับสนุนและผู้บริโภคของ KFC กว่า 17,000 คน ได้เรียกร้องผ่านการร่วมลงชื่อ ส่งจดหมายเปิดผนึก และเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งเพื่อไก่” เพื่อกดดัน KFC ให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในการพัฒนาสวัสดิภาพไก่ที่จะนำมาส่งมอบให้กับผู้บริโภค   

ปัจจุบันผู้บริโภคจากทั่วโลกมีความตื่นตัวและใส่ใจในที่มาของอาหารมากขึ้น ในฝั่งทวีปยุโรปประชาชนจำนวนมากได้ร่วมกันแสดงพลังกดดันให้ KFC ใน 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และเบลเยี่ยม  ประกาศเจตนารมณ์สาธารณะและลงนามใน The Better Chicken Commitment สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงเทรนด์การบริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป

KFC ถือเป็นแบรนด์ไก่ทอดยอดนิยมของคนไทยและมีไก่เป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ จึงยิ่งต้องมีความรับผิดชอบในการผลักดันให้มีมาตรฐานในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมทัดเทียมกันในทุกสาขาทั่วโลก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับบริษัทฟาสต์ฟู้ดอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

cfc run3

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ขอยืนยันในข้อเรียกร้องที่จะให้ KFC ประเทศไทย แสดงความรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยการลงนามใน The Better Chicken Commitment ซึ่งมีรายละเอียดดังนี:

1. เลือกสายพันธุ์ไก่ที่เติบโตในอัตราที่ช้าลง

2. ลดความแออัดในโรงเรือน

3. ปรับโรงเรือนให้ไก่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ 

4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้

โดยเนื้อไก่ที่นำมาส่งมอบให้กับผู้บริโภคทั้งหมด จะต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ตาม The Better Chicken Commitment ภายในปี พ.ศ, 2573 ตลอดจนรายงานความคืบหน้าของความสำเร็จแก่สาธารณะเป็นประจำทุกปี

KFC ถือเป็นแบรนด์ไก่ทอดยอดนิยมของคนไทยและมีไก่เป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ จึงยิ่งต้องมีความรับผิดชอบในการผลักดันให้มีมาตรฐานในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมทัดเทียมกันในทุกสาขาทั่วโลก