องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบของขวัญปีใหม่เปิดให้ทุนปางช้างทั่วประเทศสู้วิกฤติโควิด

27/01/2021

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทยเปิดให้ทุนสนับสนุนปางช้างทั่วประเทศผ่านโครงการ “พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง” (Build Back Better for Elephants) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนให้ปางช้างปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

คุณได้ปกป้องสัตว์จำนวน 224 ล้านตัวในปี 2020 และทำให้ปีที่ท้าทายนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน

Dog being petted in Kenya - Better lives for dogs - World Animal Protection

แม้จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายในปีที่ผ่านมา แต่การสนับสนุนและความทุ่มเท รวมถึงความมุ่งมั่นของคุณ ทำให้สัตว์หลายล้านตัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

แหล่งมรดกวาฬแห่งใหม่สองแห่งได้รับรางวัลให้เป็นก้าวสำคัญของการปกป้องสัตว์ป่า

Dolphins underwater at Whale Heritage Site Tenerife La Gomera - Francis Pérez

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล Tenerife-La Gomera ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Tenerife ประเทศสเปน ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแหล่งมรดกโลกของวาฬแห่งแรกในยุโรป...