‘สวนดุสิตโพล’ (Suan Dusit Poll) เผยคนไทยส่วนใหญ่มองขี่ช้าง-โชว์ช้างเป็นการทารุณสัตว์

16/12/2022

สวนดุสิตโพลร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จัดแถลงผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำช้างมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา การแสดงโชว์ช้างและขี่ช้าง” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมศิวาเทล ชี้นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทารุณกรรมช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงกิจกรรมขี่ช้างและโชว์ช้าง เร่งการท่องเที่ยวแนวทางอื่นที่ไม่ทำร้ายสัตว์ แนะภาครัฐและเอกชนเร่งปฏิรูปสวัสดิภาพช้างอย่างจริงจัง

แถลงการณ์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งยุติ ความโหดร้ายทารุณต่อโลมา และสัตว์ป่าอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Dolfijnen in gevangenschap

กรุงเทพฯ, 17 มกราคม 2566 จากกรณีการแสดงเพลง "ทรงอย่างแบด" คู่กับโลมา ณ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซาฟารีเวิร์ด ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2566...