ธุรกิจรูปแบบเดิมไม่ใช่หนทางสู่การปฏิรูประบบผลิตอาหาร

06/08/2021

การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างสวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพมนุษย์ ตอกย้ำความสำคัญในการขับเคลื่อนงานปกป้องสัตว์ ตลอดจนความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์

The Entertainer's Pain Collection

Bad Example x World Animal Protection

บาดแผลช้างไทยผ่านรอยขาดบนกางเกงยีนส์ โดย Bad Example x World Animal Protection