สวัสดิภาพที่ยังมองไม่เห็นในฟาร์มหมู กับความเสี่ยงของผู้บริโภค

ตั้งแต่ได้มาทำงานเรื่องการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม ผมได้รับรู้ถึงเบื้องหลังที่โหดร้ายของการทำฟาร์มอุตสาหกรรมที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มหมูที่มีความโหดร้ายทารุณเป็นอย่างมาก