หทัย ลิ้มประยูรยงค์

ผู้จัดการโครงการสัตว์ป่า

ผู้จัดการโครงการสัตว์ป่าที่มีอีกบทบาทคือการเป็นคุณแม่ Gen Y ลูก 1 ที่ใส่ใจการเลี้ยงลูก สนใจงานรณรงค์ ขับเคลื่อนประเด็นเชิงสังคม เชื่อมั่นในพลังของคนธรรมดาที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสร้างโซเชียลมูฟเมนต์ เพื่อหาทางออกให้กับปัญหารอบตัว เธอมีความมุ่งมั่นและอยากผลักดันปัญหาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ให้ผู้คนได้ตระหนักรู้ และร่วมผลักดันไปด้วยกัน

แชร์ต่อ