มาร่วมกันยุติความโหดร้ายที่เกิดขึ้นนี้โดยด่วน

กระบวนการทำร้ายร่างกาย ทำลายสัญชาตญาณ

ปัจจุบัน ช้างเลี้ยงส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกผสมพันธุ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าประเทศไทยมีช้างเลี้ยง ๒,๗๗๙ ตัว เพิ่มขึ้นมากกว่า ๒ เท่าเมื่อเทียบกับช่วง ๑๐ ปีก่อนหน้า ช้างเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหาประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะ โดยไม่มีประโยชน์ด้านอนุรักษ์ช้างป่าแต่อย่างใด

เบื้องหลังของความสนุกและความน่าตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยว คือกระบวนการฝึกช้างที่โหดร้ายทารุณ สร้างบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับช้างอย่างไร้มนุษยธรรม

  • ลูกช้างต้องถูกจับแยกกับแม่ช้างตั้งแต่ยังไม่หย่านม
  • สัญชาตญานความเป็นสัตว์ป่าของลูกช้างถูกทำลาย แทนที่ด้วยความเจ็บปวดและความกลัวจากการใช้ตะขอสับหัว การใช้ไม้ทุบตี การล่ามโซ่ การขังในซองแคบๆ การบังคับให้อยู่ในที่เสียงดังเพื่อให้เคยชินกับความเครียด ฯลฯ
  • ลูกช้างถูกบังคับให้ฝึกทักษะต่างๆ ที่ขัดต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อความบันเทิงของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่การให้นักท่องเที่ยวขี่หลัง อาบน้ำ และป้อนอาหาร ไปจนถึงการเต้นรำ การเดินสองขา การวาดรูป การใช้งวงยกวัตถุหนักๆ เป็นต้น
  • การผสมพันธุ์ช้างเลี้ยงมักทำแบบเลือดชิด เพิ่มความเสี่ยงด้านพันธุกรรมและสุขภาพของช้างไปตลอดชีวิต

ความต้องการจากนักท่องเที่ยวคือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ความโหดร้ายทารุณเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไป ขณะเดียวกัน ความซับซ้อนและไม่ทันสมัยของกฏหมายไทยเกี่ยวกับช้างซึ่งมีอยู่หลายฉบับก็ยิ่งทำให้การปกป้องดูแลสวัสดิภาพของช้างมีความยากลำบากมากขึ้น

ร่วมลงชื่อกับเราเรียกร้องการยุติความโหดร้ายทารุณต่อช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้หมดไปโดยสมบูรณ์

Indicates required field

ข้อเรียกร้องของเราต่อรัฐบาลไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

  • บังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมช้างในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • สนับสนุนและผลักดัน พ.ร.บ. ช้างไทยที่ได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ป่า ครอบคลุมการจัดการ และแก้ปัญหาช้างอย่างเป็นระบบ
  • ยุติการผสมพันธุ์ช้างที่ไม่ใช่เพื่อการอนุรักษ์
  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานปางช้างให้เป็นมิตรต่อช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น
16,349 signatures out of
20,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของช้างไทย