“ช้าง” ในฐานะ “สินค้าเกษตร”?

กระทรวงเกษตรฯ เริ่มขยับร่างมาตรฐานปางช้างของตนเอง แต่ยังมีความน่ากังวลมองช้างเป็นสินค้าและอนุญาตให้ฝึกช้างเพื่อแสดงโชว์