’ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม

ร่วมขับเคลื่อนและผลักดัน

ติดตามความคืบหน้า

แคมเปญร่วมลงชื่อเสนอ "ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย" ฉบับภาคประชาสังคม ปลดแอกช้างไทยจากความทุกข์ทรมาน ปฏิรูปคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานสากล ได้มีผู้สนับสนุนครบตามจำนวน ตาม พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรัฐสภามีหน้าที่ต้องรับร่างกฎหมายเข้าพิจารณา

 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เป็นตัวแทนประชาชนยื่น ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม ที่มีผู้สนับสนุนกว่า 15,938 คน แก่รัฐสภา ตั้งแต่ปี 2565 

ช้างไทยเจอปัญหาอะไรบ้าง?

 

กฎหมายคุ้มครองไม่ทั่วถึง

ช้างเป็นสัตว์ป่า สมควรได้อยู่ในป่า แต่ปัจจุบัน กฎหมายและนโยบายของประเทศไทยยังมีความไม่ทันสมัยและคลุมเครืออยู่มาก มีการแบ่งแยกช้างออกเป็น 'ช้างป่าและ 'ช้างเลี้ยงแม้พวกมันจะมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเป็นช้างป่าเหมือนกัน แต่ช้างเลี้ยงกลับถูกกำหนดให้เป็นเพียง 'พาหนะและ 'สินค้าเกษตรเท่านั้น กลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ช้างจำนวนมากถูกนำมาหาประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างโหดร้ายทารุณ

 

กระบวนการฝึกช้างที่โหดร้ายทารุณ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวราว 2,800 ชีวิต พวกมันถูกผสมพันธุ์เชิงพาณิชชย์ และต้องผ่านกระบวนการฝึกที่โหดร้ายทารุณตั้งแต่ยังเด็ก เช่น การใช้ขอสับ ใช้ไม้ทุบตี การล่ามโซ่ด้วยสั้นๆ การบังคับให้อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด ฯลฯ สร้างความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อทำลายสัญชาตญาณสัตว์ป่าของช้าง ให้พวกมันยอมทำตามคำสั่งมนุษย์

 

ช้างถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติ 

ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ช้างถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมที่ขัดกับธรรมชาติของสัตว์ป่า เพื่อสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยว อย่างที่รู้จักกันดี เช่น กิจกรรมโชว์ช้าง ขี่ช้าง อาบน้ำช้าง ให้อาหารช้าง ฯลฯ โดยที่นักท่องเที่ยวหลายคนไม่เคยทราบเลยว่าเบื้องหลังสิ่งที่ดูเหมือนความน่ารักแสนรู้ คือความโหดร้ายทารุณและการจำกัดอิสรภาพที่ช้างต้องเผชิญตลอดชีวิต

 

ความเป็นอยู่ในปางช้างย่ำแย่

นอกจากปัญหาการทารุณกรรมรูปแบบต่างๆ แล้ว ช้างจำพนวนมากยังไม่ได้รับสวัสดิภาพตามมาตรฐานสากล ผลสำรวจของเราพบว่าช้างไทยกว่า 70% มีคุณภาพชีวิตย่ำแย่ และมีเพียง 5% เท่านั้นที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติ มีอิสระในการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับชีวิตในป่าที่สุด

 

ถูกผสมพันธุ์เชิงพาณิชย์ ไม่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์

ปัจจุบัน การผสมพันธุ์ช้างเชิงพาณิชย์ทำได้อย่างเสรี และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่มีนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจำนวนมากขาดรายได้ที่จะดูแลช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การผสมพันธุ์ช้างเชิงพาณิชย์ยังไม่มีประโยชน์ต่อกการอนุรักษ์ช้างป่าอย่างที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพยายามกล่าวอ้างแต่อย่างใด

Tourists ride an elephant in a forest in asia

ทำไมควรหยุด "ผสมพันธุ์ช้างเชิงพาณิชย์" ?

การลงชื่อสนับสนุน ’ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการปฏิรูปเชิงกฎหมายและนโยบายอย่างจริงจังและยั่งยืน

  • กำหนดนิยามรูปแบบการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นกับช้างให้ชัดเจนและครอบคลุม เช่น การทำร้ายร่างกายช้าง การปล่อยให้ช้างหิวโหย กระบวนการฝึกที่โหดร้ายทารุณ การใช้งานช้างแสดงโชว์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า ฯลฯ
  • กำหนดให้การจัดสวัสดิภาพช้างขั้นต่ำที่สุดเป็นไปตามหลักอิสรภาพ 5 ประการ (แนวทางสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์)
  • ยุติการผสมพันธุ์ช้างเชิงพาณิชย์ โดยยกเว้นกรณีเพื่อการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น
  • สร้างความชัดเจนกระบวนการแจ้งเกิด แจ้งตาย และเอกสารประจำตัวช้างที่รัดกุม เพื่อป้องกันการค้าชิ้นส่วน การสวมตั๋วรูปพรรณช้าง
  • จัดตั้ง กองทุนช้างแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณให้ปางช้างทั่วประเทศปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การเป็น ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง
  • จัดตั้ง คณะกรรมการช้างไทยแห่งชาติ และ ’สมัชชาช้างไทย ทำหน้าที่ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหา และกำกับทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย
  • กำหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาสำหรับผู้ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซาก
  • ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่มีความไม่ทันสมัยและซ้ำซ้อน
Baby elephant restrained

ทำไมต้องมีร่าง พ.ร.บ. ช้างไทยฉบับภาคประชาสังคม?

Elephant show

สรุป "ร่าง พ.ร.บ. ช้างไทย" ฉบับภาคประชาสังคม

More about