‘ดูแต่ตา มืออย่าต้อง’ ณ ปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างใกล้กรุงเทพฯ

คนรักช้างหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าการไปท่องเที่ยวตามปางช้างทั่วไป ส่วนใหญ่มักเป็นการสนับสนุนความโหดร้ายทารุณต่อช้างทั้งทางตรงและทางอ้อมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ปัญหากระบวนการฝึกที่รุนแรง สภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่ ไปจนถึงการที่ช้างถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมผิดธรรมชาติเพื่อความบันเทิงของนักท่องเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย