‘อาบน้ำช้าง’ เป็นการทำร้ายช้างยังไง?

จากการรณรงค์เรื่องความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ผลการสำรวจของเราพบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความตื่นตัวเรื่องสวัสดิภาพสัตว์กันมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากกิจกรรมการดูโชว์ช้างและการขี่ช้างที่ได้รับความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง