2 ปางช้างร่วมโครงการ Build Back Better for Elephants

Posted on 12/07/2022 by former employee ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

การนำช้างมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ โดยขาดการดูแลช้างอย่างเหมาะสม เป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย ปัญหายิ่งทบทวีคูณขึ้นไปอีกจากการถูกกระหน่ำซ้ำเติมในช่วงสถานการณ์ที่เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด ทั้งการขาดนักท่องเที่ยว ขาดรายได้ ประจวบกับวิกฤติการสภาวะภูมิอากาศแห้งแล้ง ที่ทำให้อาหารตามธรรมชาติหาได้ยากยิ่งขึ้น เมื่อปางช้างไร้ทางออก ช้างย่อมจะรอดพ้นจากวิกฤติไปไม่ได้ ทำให้ต้องเผชิญทั้งเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร และโอกาสที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของช้างให้ดีขึ้นล้วนดูริบหรี่