Factory farm destroy the environment

ปกป้องโลกจากฟาร์มอุตสาหกรรม

ร่วมกับเรา

การทำฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมในทุกมิติ

ในทุกๆปี ฟาร์มอุตสาหกรรมทำให้สัตว์หลายพันล้านตัวถูกทารุณกรรมและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพื่อให้ธุรกิจทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว สัตว์ฟาร์มได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไม่สิ้นสุดภายใต้ระบบการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นจากการถูกกักขังอยู่ในกรงแคบๆ การทำให้พิการและการป้อนยาปฏิชีวนะอย่างเต็มที่เพื่อให้มีชีวิตรอด

 

 

ปัญหาดังกล่าวมีแต่จะยิ่งเลวร้ายลง จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมราคาถูก ซึ่งนั่นหมายถึง ในอนาคตอันใกล้ฟาร์มอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก ทั้งใน แอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทำงานต่อเนื่องอย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ฟาร์มจะมีชีวิตที่ดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารทั่วโลกและทัศนคติที่มีต่อสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม การยุติฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม รักษาสภาพภูมิอากาศ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา

​แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

การทำฟาร์มอุตสาหกรรมที่โหดร้ายทารุณกำลังทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ฟาร์ม ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงเนื่องจาก:

 

  • เป็นการฆ่าสัตว์ป่า
  • วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง
  • เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำ
  • เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ หรือ superbugs และโรคติดต่อมาสู่มนุษย์

​เราเชื่อมั่นว่า สวัสดิภาพ การดูแล และทัศนคติต่อชีวิตของสัตว์ฟาร์มทั่วโลกจะต้องเปลี่ยนไปอย่างถาวร

ยุติการค้าอาหารสัตว์เชิงทำลายล้าง 

การทำฟาร์มอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายต้องอาศัยการซื้อขายพืชผลเพื่อเป็นอาหารสัตว์ฟาร์มทั่วโลก ป่าเขตร้อนถูกทำลายลงเพื่อใช้พื้นที่ในการปลูกพืชผลสำหรับฟาร์มอุตสาหกรรมทั่วโลก ความต้องการอาหารสูตรพิเศษสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกำไรผลักดันให้เกิดการค้าขายอาหารสัตว์เชิงทำลายล้าง

 

ถั่วเหลืองเกือบร้อยละ 80 ทั่วโลกถูกนำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ไม่ใช่สำหรับมนุษย์ มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้แม่น้ำปนเปื้อนและคร่าชีวิตของผู้คนและสัตว์ป่าจำนวนมาก

 

การยุติการทำฟาร์มอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มจะทำให้:

  • มีที่ดินจัดสรรสำหรับปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารของมนุษย์
  • ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกและช่วยจัดการวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ
  • ลดความกดดันที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และช่วยให้สัตว์ป่าได้มีที่อยู่อาศัย
corn field

ระบบฟาร์มอุตสาหกรรมและอาหารสัตว์: วิกฤติปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

การดูแลสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรม

สัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งการผลิต มีลูกครอกใหญ่ ออกไข่ได้จำนวนมากหรือผลิตน้ำนมให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ต้องทุกข์ทรมานตลอดช่วงชีวิตอันแสนสั้น ไก่ถูกเลี้ยงเพื่อให้มีน้ำหนักตามที่ต้องการโดยใช้ระยะเวลาลดลงสองเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา และขาของไก่ก็ไม่สามารถโตได้ทันพอดีกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ไก่จำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและในบางครั้งจากความพิการของขา

ยุติการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไร้ความรับผิดชอบในฟาร์ม 

สามในสี่ของการใช้ยาปฏิชีวนะบนโลกนี้ถูกใช้สำหรับสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้สัตว์ที่มีความเครียดเกิดการเจ็บป่วย การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไร้ความรับผิดชอบทำให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถเล็ดรอดออกจากฟาร์มได้โดยการแพร่ไปสู่คนงาน เข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมที่รวมถึงแหล่งน้ำของเรา วิกฤตแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะหรือ superbugs เป็นต้นเหตุที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 1.27 ล้านคน เนื่องจากยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาโรคไม่มีประสิทธิผลอีกต่อไป

 

 

สภาพของสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มอันเลวร้ายที่ก่อให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะนี้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นของโรคต่างๆเช่น ไข้หวัดนกหรือไข้หวัดหมู ที่แพร่จากฟาร์มอุตสาหกรรมไปยังมนุษย์อีกด้วย

 

การยุติและปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของเรา และนั่นจะช่วยลดปริมาณสัตว์ในฟาร์ม ขณะเดียวกันก็พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้สูงขึ้น และไม่ตกอยู่ภายใต้การใช้ยาปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายอีกต่อไป

Water Testing

วิกฤตด้านสุขภาพจากแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ

อ่านต่อ

ยุติอนาคตของฟาร์มอุตสาหกรรม 

เราปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มโดยการสร้างความตระหนักถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นอันตรายและที่สร้างความทุกข์ทรมานต่อสัตว์ การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เราจะต้องยุติหายนะที่เกิดจากฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ฟาร์มจะมีชีวิตที่ดีขึ้น และเราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้โดยการสร้างความตระหนักในเรื่องต่อไปนี้

การค้าอาหารสัตว์

การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม 

การลดและเลือกเนื้อสัตว์

การเงินที่ยั่งยืน

การส่งเสริมการฆ่าสัตว์ฟาร์มอย่างมีมนุษยธรรม 

 

ความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ฟาร์มอันเนื่องมาจากระบบอาหารทั่วโลกจะต้องยุติลงอย่างถาวร