สัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

เราปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติ เพื่อลดความทุกข์ทรมานที่สัตว์ได้รับ และเพื่อช่วย รัฐบาลและชุมชน ในการ ฟื้นฟูที่พักอาศัยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด

ประสบการณ์ 50 ปีในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ

เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น ผลกระทบจะทำลายล้างสัตว์ และชุมชนที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน กว่า 50 ปีที่เราได้ช่วยเหลือรัฐบาลและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับภัยพิบัติ โดยทำให้ผู้คนสามารถ ป้องกันสัตว์ของตนเอง และยังสามารถสร้างชีวิตใหม่ของพวกเขาได้หลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไป ประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลกต้องพึ่งพาอาศัยสัตว์ของพวกเขาเพื่อใช้เป็นอาหาร การดำรงชีพ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองละครอบครัว หรือแม้แต่กระทั่งเป็นเพื่อน และใช้ป้องกันอันตรายต่างๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมชีวิตของสัตว์และคนมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง

การตอบสนองฉุกเฉิน ระหว่างประเทศ

เรามีเครือข่ายทีมปฏิบัติงานทั่วโลก เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของเราสามารถลงมือปฏิบัติการในพื้นที่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติได้ทันท่วงที เมื่อเรามาถึงพื้นที่ เราทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อประเมินสิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน และเริ่มต้นปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราให้ ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการให้การรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ฉุกเฉิน การแจกจ่ายอาหาร การอพยพสัตว์ให้พ้นจากอันตราย หรือการช่วยสัตว์ได้กลับไปอยู่กับเจ้าของ

"เราไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ เรายังช่วยรัฐบาลและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมด้วย"

 พลังของการเตรียมความพร้อม

การทำงานของเรากับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ องค์กร NGOs และพันธมิตรระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เราส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการ

  • ฝึกอบรมให้ผู้คนดูแลสัตว์ในระหว่างและหลังเกิดภาวะภัยพิบัติ
  • พัฒนาแผนการณ์ฉุกเฉินของชุมชนให้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้วย
  • ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า
  • ช่วยเหลือให้ผู้คนจัดเก็บอาหารและน้ำ และป้องกันการขาดแคลน
  • สาธิตวิธีในการอพยพสัตว์อย่างปลอดภัย
  • สร้างและเสริมความแข็งแรงของอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวของสัตว์
  • ทำการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์
  • ประกาศข่าวแก่ประชาชนในเรื่องการดูแลสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ

การช่วยเหลือสัตว์ใช้งานเท่ากับเป็นการช่วยเหลือคน

ในบางชุมชน การช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างรวดเร็วนั้น สามารถลดความช่วยเหลือในระยะยาวได้ หากสัตว์ที่ได้รับความช่วยเหลือและปลอดภัย ครอบครัวจะสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ และสามารถเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่หากปราศจากสัตว์ ครอบครัวจะต้องสูญเสียหนึ่งในรายได้หลักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ทำให้หมดหนทางในการฟื้นฟูหรือยังชีพได้ นี่คือเหตุผลที่การสูญเสียสัตว์ สามารถเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูชุมชนทั้งหมด

สนับสนุนการทำงานของ World Animal Protection ในการปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติ

ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ แต่เรายังคงทำงานทุกวันเพื่อปกป้องสัตว์ที่มีความเสี่ยง และเพื่อช่วยชุมชนและรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเรา โปรดร่วมปันน้ำใจวันนี้

"การช่วยเหลือสัตว์ใช้งานเท่ากับเป็นการช่วยเหลือคน"

บอกต่อเพื่อนๆ

12 กันยายน 2019
สืบเนื่องจากการเผชิญภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อน โพดุล ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก